Mega Varlık Yönetim

Varlık Yönetim Şirketleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143. maddesi kapsamında ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun gözetim ve denetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Alacak (Borç) Yönetimi, Varlık Yönetimi ve Danışmanlık ürünlerinin ayrı ayrı veya tamamının birlikte kullanımı Şirketimizin faaliyet alanın çerçevesini oluşturmaktadır.

Varlık Yönetim Şirketlerinin finansal sistem içindeki işlevi sorunlu hale gelmiş olan finansal alacakların sorunlu durumlarının sona erdirilmesidir. Varlık Yönetim şirketleri bu işlevini yerine getirmek amacıyla Bankaların, Leasing, Faktoring, Tüketici Finansmanı Şirketlerinin ve TMSF' nin alacaklarını devir ve temlik almaktadır. Bu aşamadan sonra Varlık Yönetim Şirketlerinin alacakların sorunlu durumlarının sona erdirilmesi ile ilgili yaklaşım ve iş modeli farklılıkları ortaya çıkmaktadır.

Şirketimiz bir borcun tasfiyesi için mevzuatın çizdiği sınırlar kapsamındaki seçeneklerin tamamını etkin biçimde kullanmayı benimsemiştir.

Bu kapsamda alacağın temlik ve devir alınmasından sonra aşağıda belirtilen seçenekleri kullanarak yönetilmesine odaklanmaktadır.

  • Varlıkların likide edilmesi,
  • Yeniden yapılandırma,
  • İlave finansman sağlama,
  • Sorunlu alacak kapsamında bulunan varlıkları birlikte işletme, bunlara katma değer yaratma gücünü arttıracak ilave yatırım yapma, sermayelerine katılarak iştirak olarak edinmektedir.

Bu seçeneklerin hepsinin bir arada kullanılması Şirketimizin benimsediği iş modeli kapsamındadır.

Ayrıca alacakların devir ve temlik alınmasından bağımsız olarak; Kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma, yapılandırarak üçüncü kişilere satış konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti Şirketimiz tarafından sağlanabilmektedir. .