Mega Varlık Yönetim

Varlık Yönetim Şirketleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143. maddesi kapsamında ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun gözetim ve denetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 13.03.2015 tarih ve 6230 sayılı Kurul kararı ile Mega Varlık Yönetim A.Ş ' nin kuruluşuna, 27.08.2015 tarih 6426 sayılı Kurul kararı ile faaliyetine izin verilmiştir.

Bir Türk şirketi olarak Mega, Türk ekonomisinin etkinliğini finansman yaratma ve sağlama sistemi içinde kaybetmiş kaynaklarının yeniden katma değer oluşturma sürecine kazandırılmasını ve bu yolla Türk Ekonomisinin potansiyel etkinlik ve verimlilik gücüne ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.